zaterdag 28 maart 2020

H345: Hoe weet ik welke les gegeven wordt?

De overgang naar het 30-minutenrooster betekent niet dat alle lessen gegeven worden. In principe geven docenten 1 van de 2/3 lessen per week digitaal les. Docenten van éénuursvakken geven 1 keer in de 2 weken les. Er zullen docenten zijn die vaker lesgeven. Daarbij geldt heel simpel: als een les doorgaat, is je aanwezigheid vereist.
In Magister staat bij het huiswerk welke les zal worden gegeven. Samengevat geldt: 
1. In Magister zie je welke lessen je hebt.
2. In Teams volg je de digitale lessen.
3. Op de ELO vind je de planners, e.d. 

H5: Onduidelijkheid brief

In de brief van meneer Polter van vrijdag 27-3 stond als voorbeeld een aantal vakken genoemd waarvoor komende week schoolexamens zijn. Daar stond per abuis Engels bij: hier zijn geen mondelingen van. Ook was de lijst van vakken niet compleet: voor Frans zijn er ook mondelingen en er zijn toetsen van Bevo en Filosofie. Ook zijn er verschillende leerlingen die nog toetsen van de afgelopen periode in moeten halen. Al deze afspraken zijn door docenten rechtstreeks met jullie gemaakt en gaan ook door. Als je twijfelt neem je contact op met je docent. Succes!

H345: Aangepaste roostertijden

Na twee weken ervaring met onderwijs op afstand is gebleken dat 45 minuten vaak te lang is voor een digitale les. Ook willen we leerlingen meer ruimte op de middag geven om zelfstandig aan het werk te gaan of om andere afspraken met docenten of medeleerlingen te maken. Vandaar dat we per maandag 30 maart over gaan op een 30-minutenrooster. De volgorde van lessen blijft hetzelfde alleen de tijden zijn aangepast; alle gemaakte afspraken voor de komende lessen en het huiswerk blijft daarom ook gewoon staan. Succes!

H34: Lees een boek!


Spelen

Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemlijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.
Godfried Bomans

Beste leerlingen van havo 3 en 4, 
Het is begrijpelijk dat jullie je in deze situatie niet altijd even goed kunnen vermaken. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie ook in onzekerheid verkeren en dat jullie je schoolcontacten echt missen. Misschien is het in ieder geval een goed idee, jullie hebben tenslotte meer tijd, om een boek te gaan lezen. Hier wat tips.  

vrijdag 27 maart 2020

H345: inlogproblemen?

Mail: e.bouwkamp@cvo-nf.nl met daarin vermeld de naam, klas, leerlingnummer en een telefoonnummer waarop hij je kan bereiken.


Mocht dat niet lukken mail dan: helpdesk@cvo-nf.nl.


Dit is essentieel om eventuele digitale toetsen en opdrachten in te leveren en lessen te volgen.

woensdag 25 maart 2020

H5: Heb je geen computer of laptop?

Omdat er zeer waarschijnlijk ook digitaal vanuit thuis getoetst zal worden bij jullie laatste schoolexamens is het heel belangrijk dat je een goede computer of laptop met internettoegang thuis hebt. Mocht dit een probleem zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met mevrouw Van der Hoorn.

dinsdag 24 maart 2020

H5: TW3 tot nader order uitgesteld, eindexamens gaan NIET door

TW3 is tot nader order uitgesteld. Morgen hoef je dus niet op school te komen.

Geplande mondelingen gaan online door.

Er zal zo snel mogelijk informatie komen over hoe de schoolexamens nu worden afgerond.